Magdalena Rębkowska 

504 280 294
magdawd@post.pl

Alicja Bartkowiak

693 504 002
alicjawd@post.pl